Lista på revisionsbyråer i Sverige

Eftersom det i Sverige är tillåtet för vem som helst att kalla sig för revisor är det viktigt att veta vem man anlitar. Har man en ideell förening så går det bra att ha en så kallad lekmannarevisor som granskar bokföringen och redovisningen. Ifall man däremot har ett större bolag så finns det krav på att revisorn ska vara antingen godkänd eller auktoriserad, detta ser man i revisorsnämndens register och det kan vara klokt att ta reda på detta innan man anlitar någon för uppdraget.

  • Ernst & Young

Ernst & Young är en stor redovisningsbyrå som finns på totalt 51 orter i Sverige. De erbjuder alla de tjänster som en revisor kan erbjuda, bland annat gör de revisioner och finns där för rådgivning och deklarationer. De åtar sig uppdrag för både små och stora företag.

  • LRF Konsult

LRF Konsult är en redovisningsbyrå som inriktar sig på småföretagare och erbjuder tjänster som lönehantering, redovisning och bokslut, rådgivning i affärsjuridik och företagsledning för att nämna några. De finns på över 100 orter i Sverige och därmed också där deras kunder finns, i de mindre städerna.

  • Bokoredo

Bokoredo hjälper företag med bokföring, bokslut, deklarationer och rådgivning. De har kontor i Stockholm och Göteborg.

  • Omega Ekonomi

En redovisningsbyrå med säte i Stockholm och de täcker in alla förekommande tjänster för en redovisningsbyrå gällande bokföring, rådgivning och redovisning. De har både större och mindre företag som kunder.

  • Ekonomi Styrning

Ekonomi Styrning har riktat in sig på att hjälpa småföretagare med allt från bokföring, redovisning och deklarationer, deras kontor ligger i Göteborg.

  • Marredo

Marredo hjälper både små egenföretagare och mellanstora bolag med redovisning och bokföring samt rådgivning. De finns i Löddeköpinge och åtar sig uppdrag i Malmö, Lund och Helsingborg.

  • Ekonominord

Ekonominord finns i Umeå och erbjuder rådgivning till nyföretagare, hjälp med bokföring och bokslut samt deklarationer.