Hur blir man revisor?

Vem som helst får kalla sig för revisor och man kan även arbeta som ideell revisor, lekmannarevisor på ideella företag utan att ha någon särskild utbildning. Men för få arbeta som revisor på större bolag krävs det en titel som auktoriserad revisor alternativt godkänd revisor. För att bli auktoriserad revisor skall man ha gått en utbildning samt ha avlagt ett godkänt prov, både teoretiskt och praktiskt.

Utbildningen till att bli revisor finns på olika universitetet och högskolor och är uppbyggd i flera delar, totalt är utbildning förlagd på åtta år. De första tre åren läser man in 180 högskolepoäng och denna del av utbildningen är en teoretisk del, det finns dock ingen utbildning för revisor specifikt utan de första tre åren läser man antingen på ekonomprogrammet eller till civilekonom, på annat sätt, med en viss inriktning på valbara kurser.

När man har fått sin examen från högskolan eller universitetet på något ekonom- eller civilekonomprogram följer ytterligare tre år som istället är praktiska och som då ska handledas av en redan godkänd eller auktoriserad revisor. Det är vanligt att man under sina tre praktiska år arbetar som revisorsassistent på en revisionsbyrå för att få en bra inblick i arbetet.

De sista två åren får antingen läsas teoretiskt på universitetet eller göras ute i praktiken; det är till och med godkänt att läsa ett år på universitetet och göra ett år i praktiken så att det blir fyra år totalt på varje del. Utbildningen ska vara sammanhängande.

Då det är viktigt att en revisor alltid är uppdaterad gällande lagar och regler finns det också krav på vidareutbildning efter att man har fått sin titel. Det krävs att man under varje 3-årsperiod har minst 120 utbildningstimmar och dessa ska givetvis dokumenteras. Detta för att revisorn ska inneha fortsatt hög kompetens gällande sitt yrke. Exempel på vidareutbildning kan vara kurser så väl internt som externt.