Att arbeta som revisor

Som revisor får man möjlighet att träffa många människor och få en inblick i många olika företag och deras verksamheter. Ofta har man olika typer av uppdrag för olika företag och organisationer, det är väldigt sällan som det ser likadant ut för olika företag, det beror helt på vad kunden behöver och vill ha hjälp med. Det kan variera mellan uppdrag hos stora aktiebolag till mindre företag som enskilda näringsidkare. Det varierar självklart också mellan olika typer av företag och uppdraget ser annorlunda ut beroende på företagets verksamhet. Ibland jobbar man med traditionella företag (t.ex. butiker) och vid andra tillfällen med moderna företag (t.ex. låneföretag som driver sin verksamhet på internet).

När man har erlagt sin examen och fått sin titel som auktoriserad revisor kan man välja hur man vill arbeta och utföra sitt yrke, antingen tar man en anställning på en redan befintlig revisionsbyrå eller så startar man och driver en egen byrå med bara sig själv som anställd eller anställer flera hos sig. Den största delen av ens arbetstid är förlagd ute hos kund för att enklast utföra sitt arbete, den mest hektiska delen av året är vinterhalvåret.

En revisors huvudsakliga arbetsuppgift är att granska ett företags eller organisations redovisning och förvaltning. Man kontrollerar också att företaget inte har ett godtyckligt ekonomisystem. Under arbetets gång bedömer man om företagets verksamhet drivs på ett effektivt sätt och om deras ekonomi är god. De bedömningar som revisorn gör under arbetet skrivs ned i en granskningsrapport och arbetet avslutas med en revisionsberättelse.

Förutom detta kan man som revisor också fungera som en rådgivare gällande företagsform i uppstarten av ett nytt bolag, ge råd inför ett nytt verksamhetsår och vara ett bollplank gällande redovisning och skatt. Ofta hjälper man också till med deklarationer och värderingar av bolag vid överlåtelser.

Det är viktigt att en revisor är helt oberoende gentemot kunden, man får alltså inte ha några egna personliga kopplingar till kunden och inte heller ha någon privat vinning i att bolaget går bra. Innan man tar ett uppdrag ska man alltid noggrant kontrollera så att ingen jävssituation förkommer.